เหล็กและสี
>>
เหล็ก
กล่องเหลี่ยม
จำหน่ายเหล็กรูปพรรณ: เหล็กกล่อง, เหล็กตัวซี, เหล็กรางน้ำ, ท่อกลมดำ, เหล็กฉาก, เหล็กเหลี่ยมตัน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 0-2818-2232
กล่องแบน
จำหน่ายเหล็กรูปพรรณ: เหล็กกล่อง, เหล็กตัวซี, เหล็กรางน้ำ, ท่อกลมดำ, เหล็กฉาก, เหล็กเหลี่ยมตัน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 0-2818-2232
เหล็กตัวซี
จำหน่ายเหล็กรูปพรรณ: เหล็กกล่อง, เหล็กตัวซี, เหล็กรางน้ำ, ท่อกลมดำ, เหล็กฉาก, เหล็กเหลี่ยมตัน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 0-2818-2232
เหล็กรางน้ำ
จำหน่ายเหล็กรูปพรรณ: เหล็กกล่อง, เหล็กตัวซี, เหล็กรางน้ำ, ท่อกลมดำ, เหล็กฉาก, เหล็กเหลี่ยมตัน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 0-2818-2232
ท่อกลมดำ
จำหน่ายเหล็กรูปพรรณ: เหล็กกล่อง, เหล็กตัวซี, เหล็กรางน้ำ, ท่อกลมดำ, เหล็กฉาก, เหล็กเหลี่ยมตัน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 0-2818-2232
เหล็กฉาก
จำหน่ายเหล็กรูปพรรณ: เหล็กกล่อง, เหล็กตัวซี, เหล็กรางน้ำ, ท่อกลมดำ, เหล็กฉาก, เหล็กเหลี่ยมตัน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 0-2818-2232
เหล็กเหลี่ยมตัน
จำหน่ายเหล็กรูปพรรณ: เหล็กกล่อง, เหล็กตัวซี, เหล็กรางน้ำ, ท่อกลมดำ, เหล็กฉาก, เหล็กเหลี่ยมตัน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 0-2818-2232
เหล็กเส้นกลม
จำหน่าย เหล็กเส้นกลม และ เหล็กข้ออ้อย มาตรฐาน มอก. สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 0-2818-2232
เหล็กข้ออ้อย
จำหน่าย เหล็กเส้นกลม และ เหล็กข้ออ้อย มาตรฐาน มอก. สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 0-2818-2232
เหล็กแผ่นตัด
จำหน่ายเหล็กแผ่นตัดหนา 6มม. หลากหลายขนาดได้แก่ 4"x4" , 6"x6" , 8"x8" สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 0-2818-2232